اخبار

جلسه نام گذاری اجتماعی محلات شهر همدان

در این جلسه که با حضور جناب آقای میر هاشم میری نویسنده توانمند کتاب نام جاهای همدان و مدیر کل محترم امور روستایی استانداری همدان و نمایندگان ادارات مربوطه به ریاست قائم مقام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تشکیل گردید نحوه انتخاب نام محلات و سابقه آنها بررسی و مقرر شد طرح ها و نظرات اعضا برای احیا و تثبیت سابقه محلات ارائه گردد.

فراخوان مرحله سوم ثبت نام در شورای اجتماعی محلات همدان

ثبت نام شورای اجتماعی محلات در ۴۸ محله باقی مانده از ۶۰ محله همدان آغاز شد. با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جهت تشکیل شورای اجتماعی محلات در تمامی محلات شهر همدان، فراخوان ثبت نام در ۱۲ محله جدید از مرحله سوم تشکیل شورای اجتماعی محلات آغاز گردیده و بنر های اطلاع رسانی این فراخوان در محلات هدف نصب گردید که در نهایت در سه مرحله بعدی فراخوان ثبت نام در محلات باقی مانده نیز انجام خواهد...