اخبار

فراخوان تشکیل شورای اجتماعی محلات در سطح منطقه ۱

فراخوان تشکیل شورای اجتماعی محلات در سطح منطقه ۱ از جمله محلاتبین النهرین، پاستور، قاضیان و خاتونیه قاشق تراشان کولانج، کبابیان و ذوالریستین  کوی استادان رکنی، مطهری و جنت کوی متخصصین هنرستان...

جلسه هم اندیشی مدیران و شهروندان در کوی خضر و مجید آباد

جلسه هم اندیشی و نشست صمیمی شهروندان برگزیده،فعالین اجتماعی کوی خضر و مجید آباد با حضور جناب آقای کرباسیان و مدیران جهت هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص اجرایی شدن هر چه بهتر انتخابات شورای اجتماعی محلات در این مناطق