تجربیات

تجربیات تشکیل شورای اجتماعی محلات در شهر کرمان

تجربیات تشکیل شورای اجتماعی محلات در شهر کرمان نشان می دهد روابط اجتماعی مردم بیش از پیش محکم شده و با مشارکت مردم همدلی خوبی به وجود آمده به طوری که بسیاری از مشکلات، دعاوی در همین شورا مطرح و حل و فصل گردیده!طبق نظرسنجی انجام شده تشکیل این شورا در تسریع حل مشکلات بسیار موثر بوده است.