درباره ما

دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات

این دبیرخانه مستقر در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان و ناظر به فعالیت کلیه دبیرخانه های مناطق و نواحی می باشد. از اعضای این دبیرخانه، علاوه بر سطح راهبری، کارشناسان فعال در حوزه اجتماعی و فرهنگی هستند. لزوم تشکیل آن در ضرورت مدیریت، ساماندهی، نظارت و برنامه ریزی ها در راستای حفظ و ارتقاء فرهنگ شهروندی متجلی است.

۰
تعداد محلات تحت پوشش
۰
بیشترین اعضا به تفکیک محله
۰
تعداد کل اعضا شورای اجتماعی محلات

۱- سطح راهبری و نظارت عالیه : دبیرخانه مرکزی شوراهای اجتماعی محلات مستقر در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان.

۲- سطح پشتیبانی و نظارت خرد : مدیریت امور اجتماعی فرهنگی مناطق شهرداری.

۳- سطح عملیاتی و اجرایی : نواحی شهرداری به عنوان دبیرخانه شوراهای اجتماعی محلات ناحیه.

۱- سیاستگذاری، تدوین برنامه ها و تصویب آنها در چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر همدان.

تبصره : سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها نباید با اسناد بالادستی مغایر باشد.

۲- نظارت کلان بر فعالیت ها و فرآیندهای اجرای برنامه ها.

۳- تصویب رئوس برنامه های سالانه و گزارش های عملکرد مبتنی بر آنها.

۴- بررسی و تصویب طرح ها و دستورالعمل های شوراهای اجتماعی محلات.

۵- بررسی و تصویب طرح های آموزشی، توسعه و بهبود روش ها، توانمندسازی شوراهای اجتماعی محلات.

۶- تعیین و تصویب اولویت های پژوهشی مرتبط با شوراهای اجتماعی محلات.

۷- تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد شوراهای اجتماعی محلات.

۱- نماینده ائمه جماعات مساجد به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۲- نماینده بانوان خانه دار به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۳- نماینده کاسبین یا مدیران مجتمع های تجاری محله به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۴- نماینده مجتمع های مسکونی محله به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۵- نماینده پیشکسوتان محله به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۶- نماینده جوانان محله به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۷- نماینده فرهیختگان و صاحب نظران محله به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۸- نماینده تشکل های مردمی (سمنها)ی محله به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۹- نماینده ایثارگران محله به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۱۰- نماینده هیاتهای مذهبی محله به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۱۱- شهروند برگزیده به عنوان عضو شورای اجتماعی محله.

۱۲- دعوت از نمایندگان ادارات مرتبط جهت حضور در جلسات حسب ضرورت.

۱۳- رابط افتخاری سایر ارگانها اعم از هلال احمر، مدیریت بحران، آتش نشانی، فضای سبز و محله (بدون حق رای).

۱۴- مدیر ناحیه شهرداری به عوان دبیر شورای اجتماعی محلات.

۱۵- کارشناس امور اجتماعی ناحیه به عنوان منشی شورای اجتماعی محلات.

جهت درج نقطه نظرات و یا انتقادات و پیشنهادات خود روی دکمه روبرو کلیک فرمایید!