نشست صمیمی شهردار محترم همدان و مدیر منطقه دو با اعضای همیاران محله صدف در تاریخ دوازدهم اسفندماه ۱۳۹۹