نشست صمیمی شهردار محترم همدان و مدیر منطقه چهار با اعضای همیاران محله کوی کوثر در تاریخ سیزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹