نشست صمیمی شهردار محترم همدان و مدیر منطقه سه با اعضای همیاران محله جولان در تاریخ یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۹