دیدار روسای همیاران ۱۲ محله با اعضای محترم شورای شهر اسلامی شهر همدان در تاریخ سوم اسفند ماه ۱۳۹۹