نشست صمیمی شهردار محترم همدان و مدیر منطقه ۱ با اعضای همیاران محله کوی شهید مدرس در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۹