نشست هم اندیشی شهردار محترم همدان با رﺅسای همیاران محلات در تاریخ چهارم بهمن ماه ۱۳۹۹