نصب بنر و توزیع بروشور در ایستگاه های شهرک ولیعصر(عج)