حضور در مراسم اختتامیه ستاد مردمی غدیر استان همدان جهت اطلاع رسانی و توزیع بروشور و ثبت نام اعضای همیاران محلات