توزیع بروشور و نصب بروشور شورای اجتماعی محلات در تابلو اعلانات مجتمع های مسکونی و حضور در انجمن امور خیریه حضرت رقیه (س) محله هنرستان