انتشارخبرفراخوان تشکیل شورای اجتماعی محلات در تمامی محلات شهر همدان مرداد ۹۹