ثبت نام شورای اجتماعی محلات درحاشیه مراسم اختتامیه ستاد مردمی غدیر استان همدان مرداد۹۹