جلسه اعضای شورای اجتماعی محله کوی کوثر با حضور سرکار خانم سلماسی و جناب آقای وجدی و جناب حیرانی